VKF s.r.o.


Informácie
  • Názov: VKF s.r.o.
  • IČO: 43876323
  • Adresa: Volkovce, časť Olichov 646/63, 951 87 Volkovce

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/2022 realizácia toaliet v Dome smútku vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 8 128,00 € 01.04.2022 08.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
26/2022 stavebné práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov Domu smútku vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 3 435,00 € 01.04.2022 08.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
27/2022 realizáciu trativodu pri Dome smútku v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 1 285,00 € 01.04.2022 08.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
29/2022 stavebné práce v súvislosti s výstavbou Obytnej zóny Na Konopniskách Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 825,00 € 01.04.2022 08.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
141/2022 stavebné práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov Domu smútku vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 4 121,16 € 22.04.2022 12.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
142/2022 Práce realizované v súvislosti s výstavbou Obytnej zóny na Konopniskách Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 987,72 € 22.04.2022 12.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
143/2022 realizáciu trativodu pri Dome smútku v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 1 540,02 € 22.04.2022 12.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
169/2022 zrealizovanie toaliet v dome smútku obce Volkovce podľa výkazu výmer a práce naviac podľa súpisu prác Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 10 127,04 € 10.05.2022 01.06.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
3/2020 spevnenie prístupovej komunikácie, parc. číslo 254/1 KÚ Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 05.02.2020 14.02.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
50/2020 vykonané práce na spevnení prístupovej komunikácie, pozemok KÚ Volkovce, p.č. 254/1 Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 570,00 € 17.02.2020 13.03.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
409/2020 Stavebné práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov pošty vo Volkovciach podľa súpisu vykonaných prác Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 4 146,96 € 10.12.2020 07.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
44/2020 Rekonštrukcia vnútorných priestorov pošty vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 4 200,00 € 19.10.2020 23.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
85/2019 Zámková dlažba pri budove školského zariadenia Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 6 998,64 € 19.03.2019 24.04.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva Zmluva uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 15 598,03 € 22.05.2019 22.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
240/2019 dodávka a práce prevedené na stavbe "Rekonštrukcia WC v budove KD v obci Volkovce" Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 14 503,63 € 02.08.2019 08.08.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
263/2019 stavebné práce na rozšírení projektu "Rekonštrukcia WC v KD vo Volkovciach" Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 4 010,27 € 20.08.2019 30.08.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
283/2018 Rekonštrukčné práce vnútorných priestorov budovy v areáli futbalového ihriska vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 1 203,84 € 12.09.2018 28.09.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
31/2018 Zhotovenie spevnených plôch zo zámkovej dlažby o rozlohe cca 160 m2 pri budove školského bytu a školskej kuchyne, ako aj úpravu priestoru pred touto budovou v areáli Základnej školy Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 30.11.2018 30.11.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
72/2016 Stavebné práce a dodávka materiálu na zákazke: rekonštrukcia podláh a vonkajších schodov ZŠ Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 2 401,08 € 14.03.2016 05.04.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 35 779,42 € 07.04.2016 07.04.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
1 2 3 »