Geo Nitra s.r.o.


Informácie
  • Názov: Geo Nitra s.r.o.
  • IČO: 47527242
  • Adresa: Malý Lapáš 199, 951 04 Malý Lapáš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
28/2021 Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľnosti za školou IBV Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 850,00 € 03.02.2021 26.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
29/2021 Geometrický plán na vysporiadanie nehnuteľnosti cesty SPF Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 250,00 € 03.02.2021 26.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
14/2021 Geometrický plán na zriadenie vecného bremena pre ZSE pre obytnú zónu Na Konopniskách Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 550,00 € 10.05.2021 14.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
190/2021 Geometrický plán na zriadenie vecného bremena pre ZSE Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 550,00 € 25.05.2021 11.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
340/2021 Polohopisné a výškopisné zameranie k.ú. Závada Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 250,00 € 06.10.2021 22.10.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
377/2021 Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľnosti, k.ú. Volkovce, kolky, vytýčenie a kontrolné zameranie verejného ssvetlenia IBV za školou Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 747,00 € 02.11.2021 19.11.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
399/2021 Porealizačné zameranie tlakovej kanalizácie Olichov Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Stavebné práce, opravárenské práce 550,00 € 11.11.2021 01.12.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
77/2020 Polohopisné a výškopisné zameranie cintorín, Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekciu bytovky Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 530,00 € 09.03.2020 01.04.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
78/2020 Geometrický plán na určenie vlastníckych práv nehnuteľnosti p.č. 263/1, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 480,00 € 09.03.2020 01.04.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
207/2020 Polohopisné a výškopisné zameranie lokality pred cintorínom Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 230,00 € 11.06.2020 03.07.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
40/2020 Polohopisné a výškopisné zameranie lokality Záhumenice Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 1 000,00 € 04.09.2020 11.09.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
331/2020 Polohopisné a výškopisné zameranie lokality Záhumenice Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 1 000,00 € 08.10.2020 06.11.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
29/2019 Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena pre ZSE Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 430,00 € 03.04.2019 12.04.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
125/2019 Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena pre ZSE Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 430,00 € 23.04.2019 13.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
76/2018 Vytýčenie vlastníckych hraníc, kú Volkovce Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 130,00 € 26.03.2018 04.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
322/2018 Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekciu elektr. prípojky Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 400,00 € 25.10.2018 15.11.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
3/2016 Prepracovanie geometrického plánu číslo 23/2015 vyňatím nehnuteľnosti parcelného čísla 1374 z uvedeného geometrického plánu Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 227,00 € 18.03.2016 18.03.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
4/2016 Vypracovanie geometrického plánu novovytvorenej nehnuteľnosti v chatovej osade LUKOV odčlenením od nehnuteľností parcelných čísel 1194/3, 1194/7 prípadne 1194/4 Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 250,00 € 18.03.2016 18.03.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
16/2016 Polohopisné a výškopisné zameranie závadského cintorína Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 150,00 € 13.04.2016 14.04.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
105/2016 Prepracovanie GP 23/2015 na oddelenie nehnuteľnosti 1324/6, 1439/40 k.ú. Volkovce, kolky, GP na oddelenie nehnuteľnosti p. č. 1194/95, k.ú. Volkovce, kolky, polohopisné a výškopisné zameranie cintorína Obec Volkovce 00308633 Geo Nitra s.r.o. 47527242 Iné 627,00 € 20.04.2016 22.04.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
1 2 »