Zmluva č. 9904103991 Dodatok

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO:
Zodpovedná osoba
 • Podpísal:
 • Funkcia:
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 9904103991 Dodatok
 • Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
 • Dátum uzavretia: 09.04.2013
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 20,87 €
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 10.04.2013
 • Poznámka: Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9904103991 mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
  Poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie tel. prípojky TP1 vo volacom programe Biznis Uni 150 so zmluvnou dobou viazanosti počas 24 mesiacov: cena platná počas 27 mesiacov 20,87 eur s DPH, splatná vopred.
  Tel. č.: 037/6304231
Prílohy