Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2016 o zabezpečení úloh v oblasti OPP, BOZP, PZS

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2016 o zabezpečení úloh v oblasti OPP, BOZP, PZS
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2016 o zabezpečení úloh v oblasti OPP, BOZP, PZS
 • Dátum uzavretia: 31.05.2017
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 70,00 €
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 09.06.2017
 • Poznámka: mení sa odst. 1) Čl. V. Cena za výkon činností a platobné podmienky
  1. Platba za výkon činností technika OPP a autorizovaného bezpečnostného technika je vo výške:70 € (slovom sedemdesiat eur) 1 krát za šesť mesiacov.
  Platba bude realizovaná 1x za 6 mesiacov na základe faktúr poskytovateľa. Splatnosť platby je do 10. kalendárneho dňa od doručenia faktúry na účet poskytovateľa,
Prílohy