Zmluva č. Zmluva č. 01/2014 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z.z.

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 308633
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Zmluva č. 01/2014 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z.z.
 • Názov zmluvy: Zmluva č. 01/2014 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z.z.
 • Dátum uzavretia: 13.01.2014
 • Dátum účinnosti: 15.01.2014
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 152,00 € (s DPH)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
 • Poznámka: Predmetom zmluvy je prevádzkovanie verejnej kanalizácie Obce Volkovce.
  Cena, fakturácia a úhrada dohodou za poskytovanie služieb uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú na základe Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. nasledovné: 960,- eur za rok, cena vrátane dopravných nákladov. V cene nie sú zahrnuté náklady na odbery a rozbory. V cene nie je zahrnuté vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie podľa Vyhl. MŽP č. 262/2010 Z.z., popr. aktualizácia prevádzkového poriadku VK - cena za vypracovanie dokumentov bude dohodou, plnenie povinností podľa § 18, odst. 2 písm f) až j), odst. 3. K nákladom, ktoré budú objednávateľovi prefakturované na základe vzájomnej dohody (odbery, rozbory, el. energia, opravy, ND a pod.) bude k čiastke, ktorá bude prefakturovaná, prirátaná správna réžia vo výške 2%. Popl. za poskytované služby bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi mesačne vo výške 80.- euro.
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za január 2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 49,55 € 13.02.2014 20.02.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
158/2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za jún 2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 07.07.2014 10.07.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
174/2015 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie podľa zmluvy č. 01/2014 za máj 2015 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 15.06.2015 30.06.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
175/2015 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 15.06.2015 30.06.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
375/2018 Prevádzkovanie verejenej kanalizácie podľa zmluvy č. 01/2014 za november 2018 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 06.12.2018 04.01.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
407/2018 Prevádzkovanie verejenej kanalizácie podľa zmluvy č. 01/2014 za december 2018 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2018 11.02.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
408/2018 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 31.12.2018 11.02.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
48/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.02.2019 21.03.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
81/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 11.03.2019 08.04.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
82/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za február 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.03.2019 08.04.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
139/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 03.05.2019 16.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
187/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 14.06.2019 27.06.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
188/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 14.06.2019 27.06.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
226/2019 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za jún 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 12.07.2019 18.07.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
227/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 66,96 € 12.07.2019 18.07.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
248/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 06.08.2019 09.08.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
293/2019 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za august 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 11.09.2019 03.10.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
322/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 04.10.2019 29.10.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
323/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 04.10.2019 05.11.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
370/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 66,96 € 14.11.2019 05.12.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
371/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.11.2019 05.12.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
393/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 12.12.2019 03.01.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
425/2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 31.12.2019 07.02.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
426/2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2019 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2019 07.02.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
49/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 17.02.2020 13.03.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
80/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za február 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 12.03.2020 01.04.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
127/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za marec 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 09.04.2020 12.05.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
128/2020 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 09.04.2020 12.05.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
161/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 12.05.2020 09.06.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
162/2020 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokol, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 12.05.2020 09.06.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
208/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.06.2020 03.07.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
241/2020 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 14.07.2020 06.08.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
242/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za jún 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 14.07.2020 06.08.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
280/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 17.08.2020 03.09.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
309/2020 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za august 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 13.09.2020 07.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
310/2020 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 13.09.2020 07.10.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
413/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 10.12.2020 07.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
448/2020 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2020 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2020 25.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
449/2020 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 133,92 € 31.12.2020 25.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
51/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 16.02.2021 11.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
91/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za február 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 10.03.2021 07.04.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
92/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 10.03.2021 07.04.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
143/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za marec 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.04.2021 14.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
144/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 66,96 € 14.04.2021 14.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
184/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 10.05.2021 08.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
208/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 09.06.2021 18.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
244/2021 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za jún 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 09.07.2021 22.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
248/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 09.07.2021 22.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
297/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 17.08.2021 02.09.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
323/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 14.09.2021 18.10.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
324/2021 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za august 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 14.09.2021 18.10.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
373/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 20.10.2021 04.11.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
374/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 66,96 € 20.10.2021 04.11.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
400/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.11.2021 01.12.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
450/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 13.12.2021 05.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
451/2021 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV a kal kalojemu podľa priložených protokol, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 126,36 € 13.12.2021 05.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
494/2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na december 2021 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2021 09.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
40/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 08.02.2022 04.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
41/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 08.02.2022 04.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
90/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za február 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 10.03.2022 08.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
129/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za marec 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.04.2022 12.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
130/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 11.04.2022 12.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
184/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.05.2022 09.06.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
222/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 15.06.2022 13.07.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
256/2022 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za jún 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 13.07.2022 11.08.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
257/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokol, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 13.07.2022 11.08.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
292/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 05.08.2022 17.08.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
342/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 19.09.2022 18.10.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
420/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 2 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 10.11.2022 08.12.2022 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
422/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 10.11.2022 08.12.2022 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
473/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 12.12.2022 13.01.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
505/2022 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 67,56 € 31.12.2022 15.02.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
506/2022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2022 15.02.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
38/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 09.02.2023 17.03.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
68/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2022 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 08.03.2023 07.04.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
88/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za február 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 20.03.2023 21.04.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
124/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 80,40 € 14.04.2023 19.05.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
125/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za marec 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.04.2023 19.05.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
165/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 09.05.2023 19.06.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
215/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 80,40 € 21.06.2023 21.07.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
216/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 21.06.2023 21.07.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
333/2023 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za august 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 06.09.2023 20.10.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
365/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 80,40 € 11.10.2023 03.11.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
367/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.10.2023 03.11.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
433/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 13.11.2023 15.12.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
473/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.12.2023 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
474/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 14.12.2023 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
493/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
494/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV a kalu z kalojemu podľa priložených protokol, odber vzorky, správna réžia 3% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 169,33 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
9/2024 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 22.01.2024 16.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra