Zmluva č. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1572

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1572
 • Názov zmluvy: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1572
 • Dátum uzavretia: 16.12.2016
 • Dátum účinnosti: 01.01.2017
 • Dátum platnosti do: 31.12.1921
 • Celková hodnota: 281,26 € (DPH sa neuplatňuje)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 19.12.2016
 • Poznámka: Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva za odplatu do dočasného užívania (nájmu) nájomcovi poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v celkovej výmere 4,3270 ha podľa pripojenej prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Prílohy