Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
03522865 Studio H+H s.r.o. Závodu Múru 306/184, 360 17 Karlovy Vary
50203789 STUDIO, s.r.o. Hronská 204/9, 040 11 Košice
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
17147158 SWAM spol. s.r.o. Vozárova 1, 040 17 Košice
45258767 TAKTIK v ydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice
00686930 Tatra banka, a.s., odštepý závod Raiffeisen banka Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
46041770 TINTA-INK, s.r.o., Košice Furčianska 69 040 14 Košice
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
53231414 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská cesta 17/A, 974 05 Banská Bystrica
50638696 Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
49240480 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
14387590 Vladimír Bučko - BUKY Hrašovík 89, 044 42 Hrašovík
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »