Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
46041770 TINTA-INK, s.r.o., Košice Furčianska 69 040 14 Košice
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
53231414 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská cesta 17/A, 974 05 Banská Bystrica
50638696 Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
49240480 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
14387590 Vladimír Bučko - BUKY Hrašovík 89, 044 42 Hrašovík
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
44483767 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
45984751 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vyseké Tatry
28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
36421928 Websupport s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava
31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
48411671 Základná organizácia Odborového zväzu pre pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Postupimská 37 Postupimská 37, 040 22 Košice
73-1008-804 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Postupimská 37, Košice
31696279 ZAMI, spol. s r.o. Herlianska 34, 040 14 Košice
51079631 Zelené PC s.r.o. Vŕbová 6, 080 01 Haniska
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »