Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
43132685 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 930 28 Okoč 507/18
42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
42166004 Občianske združenie DOGAZYL Námestie priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda
42161827 JUDr. Sylvia Barciová Advokátska kancelária, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda
42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Kollárova 8, 917 02 Trnava
42156394 MAS Podunajsko, o.z. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál
41894944 Balázs Miklós 930 06 Sap 67
41698941 Mgr. Ladislav Csörgő Cintorínska 663/7, 93005 Gabčíkovo
40559661 Ing. Imre Herdics Jantárová cesta 1870/19, 929 01 Dunajská Streda
40559084 Peter Lukács - Firend, Heďbeneéte 437, 929 01 Kútniky Heďbeneéte 437, 929 01 Kútniky
405588 Poradca s r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
40285880 Ladislav Feledi -Lezlie - Autobusová doprava Ružová 178/2, 932 01 Veľký Meder
40283267 Bartalos Robert - kominár Záhradnícka 512/12, 93010 Dolný Štál
40282821 Štefan Harmati 930 07 Medveďov 80
37857690 ELEKOS Párovská 44, 949 01 Nitra
37836901 Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 91701 Trnava
37836412 ŠJ Čiližská Radvaň 930 08 Čiližská Radvaň 285
37835734 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR Parková cesta 1717/15, 930 05 Gabčíkovo
37492195 Štefan Gerhát - klampiar, 932 01 Veľký Meder
37488112 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 930 08 Baloň 88
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »