Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s, 814 80 Bratislava ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
31331131 ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica, Cementárenská 46
31318762 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor
31150594 TPK Soft Service, Ing. Trnavská Katarína, 930 38 Nový Život
31105696 AQUAMONT spol., s.r.o. 925 03 Horné Saliby 1087
31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka Hlavná 326, 900 41 Rovinka
30868254 Nadácia Vzdelanie a Zdravie Sasinkova 15/A
30854687 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava
30796491 Environmentálny fond Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
30725984 Ing. Zoltán Horváth - SHR Nám. Hrdinov 11, 932 01 Veľký Meder
30722721 Juraj Tomanovics - DREVEX, Malé Blahovo, Topoľová 1634/3, 929 01 Dunajská Streda
305588 Obec Medveďov
305341 Obec Čiližská Radvaň 930 08 Čiližská Radvaň 285
30111081 Kleč Róbert - Oprava záhradkárskych mechanizmov, Švermová 264/3, 924 00, Galanta
30084610 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov
30015863 Gabriel Frühvald Malotejedská 1, 929 01 Dunajská Streda
28511042 Vlajky.EU s.r.o. Praha 6, Dejvice, Na Sekyrce 1392, PSČ 160 00
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »