Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
37488112 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 930 08 Baloň 88
37836412 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 930 08 Čiližská Radvaň 285
305341 Obec Čiližská Radvaň 930 08 Čiližská Radvaň 285
36091995 Združenie obcí Medzičilizia 930 08 Čiližská Radvaň 285
00191396 Medzičilizie, a.s. 930 08 Čiližská Radvaň 329
36233315 AGH, s.r.o. 930 10 Dolný Štál 495
00305430 Obec Dolný Štál 930 10 Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2
31444121 BERBA, s.r.o. 930 10 Dolný Štál, Záhradnícka 518/2
51295547 Róbert Jeskó 930 21 Jahodná, ul. Vinohradská 1527/5
43132685 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 930 28 Okoč 507/18
47173378 GARANT PLUS-DDD s.r.o 93002 Orechová Potôň
52054314 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 93006 Ňárad 190
53555732 CHB s.r.o. 93007 Medveďov 258
46285831 Zoltán Écsi - 4GARDEN 93008 Čiližská Radvaň 100
52935353 MT-projekt, s.r.o. 93025 Vrakúň
17679419 Ladislav Bogár, CROSS Bár 93028 Okoč, Hlavná 507
00305332 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 932 01 Veľký Meder
44852215 Build-Syt-Ing s.r.o. 932 01 Veľký Meder - Ižop, Konopná 24
50548956 VV3, s.r.o. 941 21 Komoča
36540668 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 946 18 Trávnik 412
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »