Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
30084610 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov
00602311 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
55383769 TreeHELP s.r.o. Podzáhradná 706/11, 929 01 Veľké Dvorníky
28511042 Vlajky.EU s.r.o. Praha 6, Dejvice, Na Sekyrce 1392, PSČ 160 00
47539569 Donoci, s.r.o. Pražská 2532/4, Blansko, 67801 ČR
405588 Poradca s r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
00151866 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava
50349287 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava
46070885 PROF & PARTNERS s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
36767691 Hobbyland s.r.o Robotnícka 1/B, 036 01 Martin
34096116 KOREKT spol.s.r.o., Špeciálne cestné práce, Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
40285880 Ladislav Feledi -Lezlie - Autobusová doprava Ružová 178/2, 932 01 Veľký Meder
30868254 Nadácia Vzdelanie a Zdravie Sasinkova 15/A
14287315 Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice Sekčovská 19, 086 41 Raslavice
11871482 Juraj BUGÁR - BIT, Sídl. M. Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder
42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
46591273 Ramon Consulting,s.r.o. Školská 990/15, 93101 Šamorín
36316881 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
30854687 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »