Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
000000 Szelecká Monika Kamenín 100, 943 57
36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda
31826245 Technické služby Gabčíkovo Hlavná 1039, 93005 Gabčíkovo
32327463 Tibor Kulcsár T.R.T., Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder
47788569 Tibor Vígh 930 07 Medveďov 320
31150594 TPK Soft Service, Ing. Trnavská Katarína, 930 38 Nový Život
36699993 TRIUS FINANCE, s.r.o. Donnerova 717/5, 841 04 Bratislava
46678662 TT s.r.o., 930 07 Medveďov 185
00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
53528654 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
30794536 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
28511042 Vlajky.EU s.r.o. Praha 6, Dejvice, Na Sekyrce 1392, PSČ 160 00
37488112 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 930 08 Baloň 88
36897451 Vörös Marián 930 08 Balon 242
36895296 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 930 08 Baloň 46
36421928 WebSupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36550949 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »