Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
44759932 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava
36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
44717342 Smaltovňa Mišík Holič, s.r.o. Bratislavská 25, 908 51 Holič
36189855 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
00166197 Štatistický úrad Slovenskej republiky Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
32320361 Štefan Bott Bažantia 1146 93005 Gabčíkovo
37492195 Štefan Gerhát - klampiar, 932 01 Veľký Meder
40282821 Štefan Harmati 930 07 Medveďov 80
000000 Szelecká Monika Kamenín 100, 943 57
36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda
31826245 Technické služby Gabčíkovo Hlavná 1039, 93005 Gabčíkovo
32327463 Tibor Kulcsár T.R.T., Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder
47788569 Tibor Vígh 930 07 Medveďov 320
46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
31150594 TPK Soft Service, Ing. Trnavská Katarína, 930 38 Nový Život
44783892 Trend Hygiena,s.r.o. Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »