Západoslovenská distribučná, a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
  • IČO: 36361518
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
15/2022 Pripojovací poplatok na základe zmluvy o pripojení číslo 122154757 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.01.2022 22.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
191/2022 Faktúra za pripojovací poplatok Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 26.05.2022 30.06.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
170000790 Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000790 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 2 097,00 € 25.02.2021 26.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
79/2021 Faktúra za prijatú platbu na základe zmluvy o pripojení číslo 170000790 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 2 097,00 € 03.03.2021 19.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 17.05.2021 19.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
288/2021 Faktúra za plombovanie Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 29,58 € 11.08.2021 18.08.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
426/2020 Vytyčovacie práce - Školská 5 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 93,77 € 22.12.2020 15.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o zriadení vecných bremien Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 190746-1818400026-ZoS-VB uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 14.05.2019 17.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 06.05.2019 10.05.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev. č. 190749-1818400026-ZoS-VB Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 11.07.2019 16.07.2019 15.07.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 06.05.2019 23.09.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ev. č. 190747-1818400026-ZoS-VB Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.09.2019 23.09.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
248/2018 Obnovenie prevádzkovej plomby 1 ks Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Stavebné práce, opravárenské práce 18,84 € 13.08.2018 23.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
1818400026-ZoS Zmluva o spolupráci uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 16.07.2018 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
19/2017 Vytýčenie elektrického káblu v katastrálnom území Volkovce pri základnej škole Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 93,77 € 16.03.2017 20.03.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
80/2017 Vytyčovacie práce - vytýčenie sietí Volkovce, pri ZŠ Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 93,77 € 05.04.2017 21.04.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
104/2017 Vodné za obdobie 1.3.2017 - 31.3.2017 za adresu odberného miesto: Obrancov mieru, Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 41,48 € 13.04.2017 24.04.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
1 2 »