Luma Audit, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Luma Audit, s.r.o.
  • IČO: 36527360
  • Adresa: Ludanská 12, 934 01 Levice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230/2022 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2021, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 960,00 € 30.06.2022 13.07.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
8/2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy 8/2021 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 960,00 € 27.05.2021 01.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
220/2021 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2020, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za účtov. obdobie rok 2020, doprava (25 km*2)x9,4:100x1,159, doprava (25 km*2) x 0,193 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 978,11 € 11.06.2021 01.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
138/2020 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2019 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 720,00 € 20.04.2020 13.05.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
209/2020 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2019 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 240,00 € 11.06.2020 03.07.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.8/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 800,00 € 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
189/2019 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2018, doprava (24 km*2)x9,4:100x1,159, doprava (24 km*2) x 0,183 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 976,80 € 14.06.2019 27.06.2019 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
170/2018 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2017, doprava Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 737,51 € 06.06.2018 04.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
179/2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2017 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 240,00 € 18.06.2018 18.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť, č. licencie SKAU 260 36527360 Iné 800,00 € 04.05.2017 29.05.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
168/2017 Audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy za účtovné obdobie rok 2016, doprava (23 km*2)x9,4:100x1,159, doprava (23 km*2) x 0,183 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 976,10 € 16.06.2017 29.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
2016/17 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 960,00 € 10.06.2016 10.06.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
193/2016 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2015, Audit konsolidovanej účtovnej závierky a audit súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie rok 2015 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 960,00 € 24.06.2016 28.06.2016 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
180/2015 Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie rok 2014, doprava 25 km, Audit konsolidovanej účtovnej závierky za 2014 a audit súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účt. závierkou za rok 2014 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 978,61 € 22.06.2015 30.06.2015 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o poskytovaní adítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 1 080,00 € 30.05.2014 31.05.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
145/2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 a súladu výročnej správy za rok 2013, Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013, doprava 25 km Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 1 117,24 € 20.06.2014 30.06.2014 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
162/2013 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012 Obec Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Iné 240,00 € 25.07.2013 13.08.2013 Faktúra
123/2013 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a súladu výročnej správy za rok 2012, doprava 25 km Obec Volkovce, Hlavná 4, Volkovce LUMA AUDIT s.r.o., Ludanská 12, 934 01 Levice 36527360 854,80 € 18.06.2013 24.06.2013 Faktúra
3/2012 Audit účtovnej a konsolidovanej závierky obce Volkovce za rok 2011 Obec Volkovce LUMA AUDIT s.r.o., Levice 36527360 0,00 € 02.05.2012 02.05.2012 Objednávka
Zmluva číslo 2012/16 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit súladu výročnej správy za rok 2011 Obec Volkovce LUMA AUDIT s.r.o., Ludanská 12, 934 01 Levice 36527360 700,00 € 02.05.2012 02.05.2012 Zmluva
1 2 »