Zmluva č. 8/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Právne a konzultačné služby
 • Číslo zmluvy: 8/2021
 • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy 8/2021
 • Dátum uzavretia: 27.05.2021
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 01.06.2021
 • Poznámka: Predmetom tejto zmluvy je:
  a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení
  b) audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
  Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatutárny audítor ako dodávateľ uvedených služieb.
Prílohy