Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
35562439 BENECOL Postupimská 37, Košice
50741268 BENU SK 77, s.r.o. Pribylinská 9672/2A
36476340 BGV, s.r.o. Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne
36539961 Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. novozámocká 230, 949 01 Nitra
44518684 Bytový podnik mesta Košice Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
47998156 CANIS SAFETY a.s. Košice Priemyselná 2, 01001 Košice
36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
52565301 Centrum inkluzívneho vzdelávania Haanova 2605/35
35570504 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657, 071 01 Michalovce
35542781 Centrum voľného času Orgovánová č. 5, 040 11 Košice
36579581 Chateau GRAND BARI Poštová 8, 040 01 Košice
50692917 CIRO TRANS s.r.o. Povrazová 30, 040 16 Kosice-Myslava
52139859 CK ANDROMEDA s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou
45382981 COPYVAIT s.r.o. Zupkova 29, 040 01 Košice
44857187 Cora Gastro s.r.o. Traktorová 1, 058 01 Poprad
46943404 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice
47442182 DAFAtrans, s.r.o. Rankovce 101, 044 45 Košice-okolie
36320439 DAFFER spol.s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza
30814081 DAPOHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Podunajská 24, 821 06 Bratislava
36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »