Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36182214 SOFT-GL s.r.o. Rampová 2418/4, 040 01 Košice
36598330 SOLUS Košice, s.r.o. Gagarinovo námestie 5/1462, 040 12 Košice
10733892 SOVMONT Ján Sovič Dúbravská 78, 080 01 Prešov
51132907 Sponka s.r.o. Štefanikova 817, 020 01 Púchov
52829821 SPP a.s. Ondavská 8, 821 08 Bratislava
31299997 STAR-club bojových umení Európska trieda 2507/11, 040 13 Košice
00164844 Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice
46020390 STAVAM SLOVAKIA, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice
36204871 STÉNIA a.s. Poštová 11, 040 01 Košice
35566825 Stolno tenisový klub ZBEREKO, Jaltská 17, 040 22 Košice
35546832 Stredisko služieb škole Postupimská 37, Košice
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
03522865 Studio H+H s.r.o. Závodu Múru 306/184, 360 17 Karlovy Vary
50203789 STUDIO, s.r.o. Hronská 204/9, 040 11 Košice
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
17147158 SWAM spol. s.r.o. Vozárova 1, 040 17 Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »