Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
22664980-588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trieda SNP 48/A, Košice
36182214 SOFT-GL s.r.o. Rampová 2418/4, 040 01 Košice
36598330 SOLUS Košice, s.r.o. Gagarinovo námestie 5/1462, 040 12 Košice
10733892 SOVMONT Ján Sovič Dúbravská 78, 080 01 Prešov
51132907 Sponka s.r.o. Štefanikova 817, 020 01 Púchov
52829821 SPP a.s. Ondavská 8, 821 08 Bratislava
31299997 STAR-club bojových umení Európska trieda 2507/11, 040 13 Košice
00164844 Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice
46020390 STAVAM SLOVAKIA, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice
36204871 STÉNIA a.s. Poštová 11, 040 01 Košice
35566825 Stolno tenisový klub ZBEREKO, Jaltská 17, 040 22 Košice
35546832 Stredisko služieb škole Postupimská 37, Košice
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »