Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
52829821 SPP a.s. Ondavská 8, 821 08 Bratislava
31299997 STAR-club bojových umení Európska trieda 2507/11, 040 13 Košice
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice
46020390 STAVAM SLOVAKIA, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice
35566825 Stolno tenisovf klub ZBEREKO Jaltská 17, 040 22 Košice
35546832 Stredisko služieb škole Postupimská 37, Košice
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
03522865 Studio H+H s.r.o. Závodu Múru 306/184, 360 17 Karlovy Vary
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
17147158 SWAM spol. s.r.o. Vozárova 1, 040 17 Košice
45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice
00686930 Tatra banka, a.s., odštepý závod Raiffeisen banka Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
46041770 TINTA-INK, s.r.o., Košice Furčianska 69 040 14 Košice
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
53231414 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská cesta 17/A, 974 05 Banská Bystrica
50638696 Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »