Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
45740836 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Lamačská cesta 45, 0841 03 Bratislava
35976853 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
36174319 NOMIland s.r.o. magnezitárska 11, 040 13 Košice
54613353 Nové okno-servis s.r.o. Južná 122/46, 044 17 Slanec
36590321 O.K. s.r.o. Letná 47, 040 01 Košice
37819984 Občianske združenie BOVAP Svätoplukova 3, 984 01 Lučenec
36213977 Oblok s.r.o. Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves
53782003 OnAir Production, s.r.o. Humenské námestie 3730/4, 851 07 Bratislava
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Hrachová 34, 82105 Bratislava
36584690 ORPEK, spol. s.r.o. Táborská 17/1665 Košice 040 01
54339821 OZ Športuj s nami Komenského 16, 040 01 Košice
44974281 PaedDr- Marek Kmeť-Educon, Slnečná 1662/16, 048 01 Rožňava
52299091 PaedDr. L. Holíková Stará ulica 179/39A,929 01 Malé Dvorníky
46082182 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
36577308 PAPIER SERVIS Južná trieda 66, 040 01 Košice
31687211 Pavelčákovci , s.r.o. Ludmanská 3, 040 01 Košice
32561989 Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100, 044 19 Ruskov
50774336 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Park Mládeže 1,Košice
43290710 Peter Zeleňák PC-care Ždiarská 6, 040 12 Košice
36492540 PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. Červený Kláštor 93, 059 06 Červený Kláštor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »